Shelties > DSSK

Dansk Shetland Sheepdog Klub (DSSK) er eneste danske specialklub for Shetland Sheepdog racen, der er anerkendt af og samarbejdende med Dansk Kennel Klub (DKK). Klubben blev startet på en stiftende generalforsamling den 4. juli 1993 og overtog den 1. januar 1994 ansvaret for Shetland Sheepdog racen. Tidligere havde Shetland Sheepdog været omfattet af Collieklubben, der blev stiftet i 1948 og i 1967 skiftede navn til Dansk Collie og Shetland Sheepdog Klub.

Klubbens formål er at:

  • fremme interessen for og pasningen af Shetland Sheepdog racen
  • skabe interesse for racetypiske, fysisk og mentalt sunde hunde
  • arbejde for ansvarsbevidst opdræt, racens forædling jfr. gældende standard, samt for dens opdragelse (dressur), udbredelse og anvendelse

Dansk Shetland Sheepdog Klub er DKK’s sagkyndige vedrørende avlsarbejdet med Shetland Sheepdog racen. Grundlaget for avlsarbejdet er den af Federation Cynologique Internationale (FCI) til enhver tid gældende race standard.

Organisationen

Dansk Shetland Sheepdog Klub er organiseret med en bestyrelse på 5 medlemmer, en dressurafdeling der ledes af et dressurudvalg, samt et udstillingsudvalg og et sundhedsudvalg. Klubbens interesser i lokalområderne (nordjylland, nordvestjylland, midtjylland, sydjylland, fyn, storkøbenhavn, nordsjælland, vestsjælland og bornholm) varetages af lokalrepræsentanter, der udpeges af bestyrelsen.

Sheltiebladet

Sheltiebladet er Dansk Shetland Sheepdog klubs medlemsblad. Gyldige medlemmer af DSSK modtager automatisk bladet med posten 6 gange årligt (februar, april, juni, august, oktober og december).

Link

Dansk Shetland Sheepdog Klub